Tag Archives: kasa fiskalna ulga

Czy zastanawialiście się kiedyś nad możliwością skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku sfinansowania takiego zakupu z dotacji UE? Przedsiębiorcy zaczynający swoją działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na pozyskanie dotacji w celu sfinansowania zakupu towarów, wyposażenia czy trwałego majątku do firmy. W skład wyposażenia może wchodzić przecież również kasa fiskalna, na której zakup niezależnie można uzyskać ulgę od US. Czy można więc sfinansować zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji, a później wystąpić o ulgę? Przepisy jednoznacznie nie regulują kwestii, czy na zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji przysługuje nam również możliwość skorzystania z ulgi. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może naruszyć zasadę zakazu podwójnego finansowania ze środków publicznych, co potwierdzają wyroki sądów powszechnych w takich przypadkach. Podsumowując, jeśli staramy się o dotację, to nie możemy później wykorzystać pozyskanych z niej środków do zakupu kasy fiskalnej, jeśli chcemy się jednocześnie starać o ulgę. Takie działanie może doprowadzić