blog

Ustawa o kasach Online uchwalona! Dzisiaj, 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Tym samym ponad 3 letni okres prac legislacyjnych nad systemem kas online w Polsce powoli dobiega końca. Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja zostanie przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Ustawa wprowadza od 1 maja 2019 roku na polski rynek kasy online, czyli umożliwiające połączenie oraz przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą obowiązkowo stosowane u podatników sprzedających paliwa, wykonujących naprawy pojazdów mechanicznych oraz naprawy opon. W hotelach, gastronomi i punktach sprzedaży węgla kasy online będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 roku. Ostatnia grupa podatników, obejmująca fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, usługi budowlane oraz fitness, zamontuje kasy online przed 1 stycznia 2021

Czy zastanawialiście się kiedyś nad możliwością skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku sfinansowania takiego zakupu z dotacji UE? Przedsiębiorcy zaczynający swoją działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na pozyskanie dotacji w celu sfinansowania zakupu towarów, wyposażenia czy trwałego majątku do firmy. W skład wyposażenia może wchodzić przecież również kasa fiskalna, na której zakup niezależnie można uzyskać ulgę od US. Czy można więc sfinansować zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji, a później wystąpić o ulgę? Przepisy jednoznacznie nie regulują kwestii, czy na zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji przysługuje nam również możliwość skorzystania z ulgi. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może naruszyć zasadę zakazu podwójnego finansowania ze środków publicznych, co potwierdzają wyroki sądów powszechnych w takich przypadkach. Podsumowując, jeśli staramy się o dotację, to nie możemy później wykorzystać pozyskanych z niej środków do zakupu kasy fiskalnej, jeśli chcemy się jednocześnie starać o ulgę. Takie działanie może doprowadzić

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like). Post Page 1 It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to

Welcome to image alignment! The best way to demonstrate the ebb and flow of the various image positioning options is to nestle them snuggly among an ocean of words. Grab a paddle and let’s get started. On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize. The image above happens to be centered. The rest of this paragraph is filler for the sake of seeing the text wrap around the 150×150 image, which is left aligned. As you can see the should be some space above, below, and to the right of the image. The text should not be creeping on the image. Creeping is just not right. Images need breathing room too. Let them speak like you words. Let them do their jobs without any hassle from the text. In about one more sentence here, we’ll see

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the