Ulga na zakup kasy fiskalnej – dotacja UE

Czy zastanawialiście się kiedyś nad możliwością skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku sfinansowania takiego zakupu z dotacji UE?

Przedsiębiorcy zaczynający swoją działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na pozyskanie dotacji w celu sfinansowania zakupu towarów, wyposażenia czy trwałego majątku do firmy. W skład wyposażenia może wchodzić przecież również kasa fiskalna, na której zakup niezależnie można uzyskać ulgę od US.

Czy można więc sfinansować zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji, a później wystąpić o ulgę? Przepisy jednoznacznie nie regulują kwestii, czy na zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji przysługuje nam również możliwość skorzystania z ulgi. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może naruszyć zasadę zakazu podwójnego finansowania ze środków publicznych, co potwierdzają wyroki sądów powszechnych w takich przypadkach.

Podsumowując, jeśli staramy się o dotację, to nie możemy później wykorzystać pozyskanych z niej środków do zakupu kasy fiskalnej, jeśli chcemy się jednocześnie starać o ulgę. Takie działanie może doprowadzić do naruszenia w/w zasady.

A jakie są wasze doświadczenia? Dajcie nam znać w komentarzu, czy próbowaliście finansować zakup kasy z jakieś dotacji;)

#kasyfiskalne #VAT #kasanext

Tags: