Monthly Archives: Kwiecień 2019

Ustawa o kasach Online uchwalona! Dzisiaj, 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. Tym samym ponad 3 letni okres prac legislacyjnych nad systemem kas online w Polsce powoli dobiega końca. Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja zostanie przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Ustawa wprowadza od 1 maja 2019 roku na polski rynek kasy online, czyli umożliwiające połączenie oraz przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą obowiązkowo stosowane u podatników sprzedających paliwa, wykonujących naprawy pojazdów mechanicznych oraz naprawy opon. W hotelach, gastronomi i punktach sprzedaży węgla kasy online będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 roku. Ostatnia grupa podatników, obejmująca fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, usługi budowlane oraz fitness, zamontuje kasy online przed 1 stycznia 2021

Czy zastanawialiście się kiedyś nad możliwością skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku sfinansowania takiego zakupu z dotacji UE? Przedsiębiorcy zaczynający swoją działalność gospodarczą coraz częściej decydują się na pozyskanie dotacji w celu sfinansowania zakupu towarów, wyposażenia czy trwałego majątku do firmy. W skład wyposażenia może wchodzić przecież również kasa fiskalna, na której zakup niezależnie można uzyskać ulgę od US. Czy można więc sfinansować zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji, a później wystąpić o ulgę? Przepisy jednoznacznie nie regulują kwestii, czy na zakup kasy fiskalnej ze środków dotacji przysługuje nam również możliwość skorzystania z ulgi. Należy jednak pamiętać, że takie działanie może naruszyć zasadę zakazu podwójnego finansowania ze środków publicznych, co potwierdzają wyroki sądów powszechnych w takich przypadkach. Podsumowując, jeśli staramy się o dotację, to nie możemy później wykorzystać pozyskanych z niej środków do zakupu kasy fiskalnej, jeśli chcemy się jednocześnie starać o ulgę. Takie działanie może doprowadzić